Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych służbach, zwracając szczególną uwagę na stan realizacji zobowiązań, jakie podjęli politycy
w trakcie kampanii wyborczej 2015 roku. Przedstawione zostały pomysły działań, które mają na celu przypomnienie politykom przedwyborczych zobowiązań. Po zapoznaniu się z wnioskiem skierowanym do Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie, z dnia 07.11 2017r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła stanowisko, że w pełni utożsamia się
z zawartymi w przedmiotowym dokumencie oczekiwaniami dotyczącymi zgłoszonych postulatów. Podczas spotkania nakreślono ramy działania Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na najbliższy okres.

Poszczególne służby reprezentowali:

  • Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
  • Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • Paweł Wysocki – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie,
  • Dariusz Brzezicki – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Oferta jest dla wszystkich członków naszych organizacji legitymujących się kartą "LOTOS BIZNES". Ze względu na niepowtarzalność oferty karta jest formą autoryzacji uprawnionych beneficjentów. 

http://nszz-pp.pl/wp-content/uploads/2017/10/nc.pdf    strona informacyjna

http://formularz.sklepsaturn.pl/      aktywny formularz

W dniu 13.11.2017 r. w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie w obchodach święta niepodległości swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, wśród nich wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, powstańcy warszawscy w tym wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska wraz ze Zbigniewem Galperynem oraz Eugeniuszem Tyrajskim, Jolanta Kolczyńska, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mieczysław Szostek oraz przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych z naszym oddziałem organizacji, urzędów i służb.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant NwOSG nawiązał do sylwetki Józefa Piłsudskiego oraz jego roli w formowaniu się polskiego bytu państwowego w listopadzie 1918 roku. Szczególną uwagę skierował także do pracowników NwOSG, dziękując im za zaangażowanie w codzienną pracę. 11 listopada jest bowiem Dniem Służby Cywilnej. Ustanowienie go w tym dniu wynika z uznania roli jaką pełni korpus służby cywilnej w służbie niepodległemu, demokratycznemu państwu polskiemu. Dlatego też w podziękowaniu za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową, Komendant NwOSG wyróżnił dyplomem uznania 18 pracowników naszego oddziału.

Obchody odbyły się dzięki wsparciu Zarządu Oddziałowego NSSZ FSG przy NwOSG.

źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/25035,Uroczyste-obchody-Swieta-Niepodleglosci-w-Mazowieckim-Urzedzie-Wojewodzkim.html

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971720

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u