Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Warszawa, dn. 13 sierpnia 2015 r.
 
Opinia prawna
1.  Przedmiot:
 
Przedmiotem  niniejszej  opinii  prawnej  jest  określenie  statusu  prawnego funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  zajmujących  określony  stopień  etatowy,  który  w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia  zasadniczego  oraz  dodatków  do  uposażenia  funkcjonariuszy  Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1233), znalazł się w innej grupie zaszeregowania.   
 
2.  Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  z dnia 10 czerwca 2009 r. w  sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 95, poz. 794) – dalej zwane Rozporządzeniem zmienianym.
 
Projekt rozporządzenia z Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.  
 
3.  Rozstrzygnięcie:

Czytaj więcej...

Warszawa, 25 czerwca 2015 r.
 
  Opinia prawna
 
 1. Przedmiot  
 
Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest:


a)  ocena  dopuszczalności  łączenia  urlopów  z  różnych  tytułów  (z  tych  samych  lat) przysługujących  Funkcjonariuszom  Straży  Granicznej  tj.    możliwości  łączenia urlopu dodatkowego z urlopem wypoczynkowym

b)  ocena  możliwości  obligatoryjnego  odbierania  jednej  części  urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniej niż 14 dni  kalendarzowych.

Czytaj więcej...

W związku z pismem NW-NSZZFSG/2776/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w załączeniu przesyłam opinię prawną dotyczącą pełnienia przez funkcjonariusza Straży Granicznej funkcji członka komisji wyborczej.

Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głownej Straży Granicznej
płk SG Marcin Własnowolski

 

Opinia prawna

Dot. pełnienia przez funkcjonariusza SG funkcji członka komisji wyborczej

Zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2014.1402 j.t.), Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą.

Choć członkom komisji wyborczych, na mocy art. Art. 154. § 1. Ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112) członkom komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży i noclegów, to jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby, które wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, podlegają zwolnieniu z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł miesięcznie. Z tego powodu udział w pracach obwodowej komisji wyborczej ma charakter pracy społecznej, za którą nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Czytaj więcej...

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971742

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u