Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.


OPINIA PRAWNA

Opinia sporządzona przez: Adw. dr Martę Derlatka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Marta Derlatka

ul. Łowicka 23 lok. 210

02 – 502 WarszawaOpinia sporządzona w dniu: 20 kwietnia 2015 r.


Opinia sporządzona dla: KKW NSZZ FSG

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest analiza propozycji zmian unormowań w zakresie prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej do lokalu mieszkalnego.

Przedłożone przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej propozycje zmian odnoszą się do materii uregulowanej w ustawie o Straży Granicznej (dalej: ustawie) oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Ze względu na fakt, że propozycja zawiera jedynie zarys rozwiązań prawnych, a nie propozycje konkretnych przepisów, nie ma możliwości zbadania jej zgodności z obowiązującym prawem. Opinia ograniczyć się może jedynie do zarysu oceny skutków zmian w stosunku do funkcjonariuszy.

Czytaj więcej...

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów reprezentowany przez adw. dr Marta Derlatka

dot. niezgodności z Konstytucją i innymi aktami art 15a ustawy emerytalnej funkcjonariuszy otrzymał status: "odmowa nadania wnioskowi dalszego biegu", w skrócie "bardzo źle".

Skorzystano z zażalenia na decyzję Trybunału, ale nic nie wskazuje na to, że zostanie to uwzględnione na naszą korzyść.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił fakt, że zarzuty niezgodności sformułowane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów są  podobne do zarzutów niezgodności sformułowanych we wniosku Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Czytaj więcej...

Warszawa, dn. 29 stycznia 2015 r.
Opinia prawna
1.  Przedmiot:
 
Przedmiotem  niniejszej  opinii  prawnej  jest  ocena  możliwości  domagania  się  przez funkcjonariusza  Straży  Granicznej  prania  i  konserwacji  lub  zwrotu  za  te  czynności  przez pracodawcę umundurowania specjalistycznego lub roboczego.   
 
2.  Podstawa prawna:
 
Ustawa  z  dnia  12  października  1990  r.  o  Straży  Granicznej  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1402, t.j. z późn. zm.) – dalej ustawa o Straży Granicznej.
 
Zarządzenie Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014  r.  w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania  mieniem  będącym  w  zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 3 listopada 2014 r.) – dalej Zarządzenie Nr
95.
 
3.  Rozstrzygnięcie:

Czytaj więcej...

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971735

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u