Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Opinia prawna
w sprawie dopuszczalności niezaliczenia do wysługi lat okresów pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy przed podjęciem służby.

Zagadnienie prawne:
Dopuszczalność odmowy zaliczenia do wysługi lat okresów pracy w niepełnym wymiarze godzin przed podjęciem służby w Policji.
Dopuszczalność wzruszenia ostatecznej decyzji o zaliczeniu do wysługi lat okresów pracy w niepełnym wymiarze godzin przed podjęciem służy w Policji oraz zmniejszenia tym samy uposażenia funkcjonariusza.

Czytaj więcej...

KKW NSZZ FSG realizując uchwałę nr 58/IX/2013 uzyskała opinie prawną dotyczącą 

art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji, ABW, SKW,SWW,CBA, Straży Granicznej, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1609)

w zakresie, jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999r. a przed 23 lipca 2003r.,

 

Opinia prawna do pobrania w pdf

Warszawa, dn. 9 sierpnia 2013 r.

Opinia prawna
1.  Przedmiot:
Przedmiotem niniejszej opinii prawnej są następujące zagadnienia:

I. Czy okres 6 miesięcy, na jaki maksymalnie można delegować funkcjonariusza Straży Granicznej (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej), powinien być wykorzystany w pełnym wymiarze, aby kolejne delegowanie funkcjonariusza mogło się odbyć jedynie za jego zgodą?

Opinia prawna do pobrania w pdf

II. Czy przeniesienie do pełnienia służby oraz delegowanie do czasowego pełnienia służby, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r.  o Straży Granicznej są tożsame?

2.  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 2011 r., Nr 116, poz. 675), zwana dalej ustawą o Straży Granicznej.
3.  Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego:
Rozpatrując problemy prawne określone powyżej w pierwszej kolejności należy szczegółowo przeanalizować przepisy odnoszące się do sposobu pełnienia przez  funkcjonariuszy Straży Granicznej służby.

Czytaj więcej...

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971738

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u