Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Warszawa, dn. 18 lipca 2013 r.

Opinia prawna

1. Przedmiot:

 

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej są następujące zagadnienia:

I. Czy w przypadku funkcjonariuszy, którzy planowani są do służby na bieżąco, czyli mają rozplanowane w grafiku jedną lub dwie służby, można traktować następne nierozplanowane dni jako dni wolne od służby?

II. Czy można w sytuacji wskazanej w punkcie poprzedzającym udzielać funkcjonariuszowi zwolnień z zajęć służbowych w związku ze stawiennictwem przed sądem w charakterze świadka w sprawie służbowej?

III. Czy stawiennictwo przed sądem w charakterze świadka w sprawie służbowej jest czynnością służbową?

Opinia w całości do pobrania 

Czytaj więcej...

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.
BAS-WAL-300/13
Pan
Poseł Kazimierz Moskal
Klub Parlamentarny PiS

Opinia prawna
w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej (według pytań szczegółowych)

Opinia prawna w całości do pobrania

I. Tezy opinii
1. Żądanie ujawnienia w oświadczeniu o stanie majątkowym dochodów uzyskiwanych przez małżonka funkcjonariusza jest niezgodne z art. 161 ustawy o Służbie Więziennej.

2. Art. 161 tej ustawy nie stanowi przeszkody w ustanowieniu pełnomocnika do przyjmowania i analizowania oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podstawą do ustanowienia takiego pełnomocnictwa (oraz upoważnienia konkretnej osoby) mogą być np. przepisy określające kompetencje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz innych organów tej Służby (w związku z art. 268a kpa).
II. Przedmiot opinii

Czytaj więcej...

Sąd Najwyższy 21.11.2012 r. podjął uchwałę, z której wynika, że pracodawca musi konsultować ze związkami zawodowymi chęć zwolnienia pracownika z zakładu pracy.

Pracodawca jako administrator danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może tylko gromadzić te dane, które są potrzebne do rozwiązania umowy o pracę.

Nie udzielenie przez organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z ochrony żądanych przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy ( art.30 ust.2 (1) ustawy o związkach zawodowych, art.23 ust.2 pkt.2 i art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Celem przepisu o informowaniu pracodawcy ma być uzyskanie informacji o tych pracownikach, którzy podlegają ochronie ze strony zakładowej organizacji związkowej w związku z zamiarem dokonania określonych czynności prawnych, takich m.in. jak wypowiedzenie

Czytaj więcej...

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971716

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u