Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.


Opinia prawna opracowana przez Kancelarię OMEGA Kancelarie Prawne

Jakie są podstawy do przyznania funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatkowego urlopu wypoczynkowego
z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia?

Poniżej link do opinii prawnej

Czytaj więcej...Warszawa, dn. 13 grudnia 2015 r.


Opinia prawna
Zagadnienie prawne:

1.  Czy pracodawca może objąć podwyżką wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, którzy posiadają maksymalny mnożnik w danym przedziale punktowym, a także członków korpusu służby cywilnej, którzy posiadają mnożnik przekraczający dany przedział punktowy?

2.  Czy w przypadku objęcia jednorazowo w/w podwyżką pracodawca jest obowiązany do zmiany Tabeli przyporządkowania stanowisk służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej do przedziałów punktowych i odpowiadających im wartości punktowych oraz mnożników kwoty bazowej w KGSG, (zwana dalej Tabelą)?

Czytaj więcej...

Warszawa, dn. 13 grudnia 2015 r.

Opinia prawna
Zagadnienie prawne:
1.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek posiadania telefonu stacjonarnego lub komórkowego bądź innych środków łączności?
2.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek podawania przełożonym numeru telefonu prywatnego?
3.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek odbierania służbowego telefonu komórkowego po godzinach pracy?
4.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej przez 365 dni w roku musi pozostawać w gotowości do stawienia się w wyznaczonym miejscu w związku z ogłoszeniem alarmu. Jeżeli tak, to czy powinien za to otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?
5.  Czy system powiadamiania alarmowego powinien być zapowiadany z wyprzedzeniem?

Czytaj więcej...

Użytkowników:
2
Artykułów:
1582
Zakładek:
13
Odsłon artykułów:
4971767

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

 

 

 

Współpraca

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Komendzie Głównej Straży Granicznej


Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki


 
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów WOJ.MAZOWIECKIEGO


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Morskim Oddziale Straży GranicznejZarząd Oddziałowy NSZZ FSG

w Białymstoku
www.zopodlaski.pl

 Ochotnicza Straż Pożarna
Ratownictwo Wodne
Nowy Dwór Mazowiecki


 

Link do strony głównej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej


Legitymacja NSZZ FSG

Aktualności MSW

stat4u