Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

W dniu 23 października w związku z przekazaniem Placówki Straży Granicznej w Kielcach do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przedstawiciele ZO przy NwOSG pożegnali związkowców zrzeszonych w Zarządzie Terenowym tej placówki. W czasie pożegnania dokonano przekazania dokumentacji oraz środków trwałych będących na stanie ZT. Przewodniczący ZO Robert Lis wręczył zebranym zestawy pamiątkowe, a na ręce Przewodniczącego Radosława Kalugi symboliczną tabliczkę z podziękowaniami za zaangażowanie w działaniu na rzecz poprawy warunków służby. Jednocześnie Przewodniczący w czasie spotkania ze stroną służbową PSG w Kielcach wręczył Komendantowi Panu mjr SG Grzegorzowi Otrębie tabliczkę z wyrazami podziękowania za współpracę oraz wsparcie dla Zarządu Terenowego funkcjonującego na terenie placówki. Koledzy z NwOSG życzą szybkiej aklimatyzacji w nowych strukturach oraz dalszych sukcesów w służbie.

Czytaj więcej...

W dniu 19 maja br. w m. Kielce z okazji Święta Straży Granicznej, pod patronatem Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG dla  Placówki Straży Granicznej w Kielcach zorganizowany został grill w którym udział wzięli zarówno funkcjonariusze należący do NSZZ FSG jak i funkcjonariusze niezrzeszeni w NSZZ FSG.

W dniu 27 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Placówce Straży Granicznej w Kielcach.

Obecni na zebraniu funkcjonariusze, należący do NSZZ FSG dokonali wyboru nowych władz statutowych ZT NSZZ FSG przy PSG w Kielcach:

-Przewodniczący: kol. Radosław Kaluga,

-Wiceprzewodnicząca: kol. Marzena Czarnecka,

-Wiceprzewodnicząca: kol. Aleksandra Kosowska.

Czytaj więcej...

W dniu 13 lipca 2016 roku w Placówce Straży Granicznej w Kielcach odbyło się zebranie założycielskie na którym powołano Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG Kielce.

Obecni na zebraniu funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach dokonali wyboru władz statutowych ZT NSZZ FSG w składzie:

Przewodniczący: Radosław Kaluga
Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Stępniewsk
Wiceprzewodniczący: Artur Chabior
Wiceprzewodniczący: Kamil Kabała

Czytaj więcej...

stat4u