Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniesiona została 28 października 2016 r. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Sąd zwolnił stronę skarżącą w całości od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. 
Czekamy na rozstrzygnięcie sądu.

Robert Lis - reprezentant grupy.

Szanowni Państwo w ostatnim czasie otrzymaliśmy informacje z Sądu Apelacyjnego w sprawie zażalenia wyroku Sądu Okręgowego w sprawie pozwu zbiorowego.

Sąd Apelacyjny ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich nie podzielił naszego stanowiska! Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ten sam sąd uznał nasze analogiczne zażalenie w sprawie pozwu ZZ Służby Więziennej uznając, że sprawa nadaje się na pozew zbiorowy. Sprawa ZZ SG, czyli Państwa toczyła się znacznie szybciej, co wynika z faktu przetarcia szlaku i procedury przez ZZ SW, której sprawa trwa od 3,5 roku w tym samym sądzie. Mając wiedzę i doświadczenie przy prowadzeniu spraw wszystkich formacji widzimy, że sąd boi się ogłosić pozew zbiorowy, co uzasadnił w przemówieniu ustnym przy wyroku ZZ SW.

Uzasadnienie, które prawdopodobnie przejdzie do historii polskiego sądownictwa w skrócie brzmiało następująco:

Czytaj więcej...

W dniu 10.08.2016 roku odbyła się pierwsza rozprawa pozwy zbiorowego ZZ Policjantów.

Pierwszą miłą niespodzianką, choć na tym etapie nie możemy niczego przesądzać był fakt, że sąd nie odrzucił pozwu na pierwszej rozprawie jak było w przypadku ZZ SW i ZZ SG. Wskazał natomiast w terminie 30 dni na wyjaśnienie nazwisk 8 osób, co, do których sąd ma wątpliwości zgodności podpisu z nazwiskiem zamieszczonym w pozwie i poprosił jeszcze raz o zaświadczenia i ksero dowodów osobistych.

Kolejny termin został wyznaczony na dzień 04.10.2016 roku. Widzimy delikatną zmianę postawy i klimatu ze strony sądu, co bardzo cieszy. Aby nie było to na wyrost to jesteśmy bardzo dalecy od radości z tego powodu, ale przynajmniej jest wola procedowania i prowadzenia sprawy.

Czytaj więcej...

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

stat4u